Twitter Instagram Galeria fotogràfica
Telèfon: 93 301 66 61
Mitja de Sitges
 
   
Inici
Inscripcions
Recorreguts
Informació
Reglament
Premis i Trofeus
Serveis als Corredors
Cursa solidaria
Patrocinadors i Col·laboradors
Ofertes i Allotjaments
Consells Bàsics al Corredor/a
Col·laboradors/es
Històric
 
 
Notícies
 

Reglament de la 34a Mitja i del 6è Quart de Marató de Sitges 2017

La cursa és oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com el present reglament de la cursa.

Article 1.- Data, hora i lloc

La data de celebració serà el diumenge 15 de gener de 2017.

L’hora de sortida del Quart de Marató serà a les 9:00h i la Mitja Marató a les 10:00h, al Passeig de la Ribera de Sitges.

S’establiran sortida per calaixos segons les marques personals (per acreditar la marca, només seran vàlides les mitges/quarts de maratons de l'any 2016). Es dotarà també del servei de “llebres” en diferents marques i en cada cursa.

El Quart de Marató tancarà el cronòmetre al cap d’1 hora i 15 minuts des de l'hora d’inici de la cursa i la Mitja Marató a les 2 hores i 30 minuts. En cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.

Article 2.- Homologació

La cursa es regeix pel Reglament Oficial de la Comissió de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme.

El circuit està validat i la distància a recórrer està certificada per la Federació Catalana d’Atletisme: Mitja marató: 21,097 Km  i  Quart de marató: 10,503 Km.

El guanyador/a de cada cursa serà el que traspassi primer la cinta en l’arc d’arribada sota i atenent el cronòmetre que marca el temps oficial de la cursa. En el Quart el temps oficial es prendrà en el quilòmetre 10 i serà vàlid a efectes de rànquing, sempre que el participant arribi a la meta.

Article 3.- Inscripcions i terminis

Cal formalitzar les inscripcions on-line (www.mitjasitges.cat):

Mitja marató:

 • 19 € fins l'1 de gener de 2017, a les 24 hores.
 • 22 € des de l'1 de gener de 2017 fins l'11 de gener de 2017 a les 24 hores.
 • Lloguer de xip (blanc): 3€.

Quart de marató:

 • 15 €  fins l'1 de gener de 2017, a les 24 hores.
 • 17 € des de l'1 de gener de 2017 fins l'11 de gener de 2017 a les 24 hores.
 • Lloguer de xip (blanc): 3€.

Es recolliran inscripcions a les botigues de Sitges (inscripció presencial) fins el 7 de gener de 2017 a les 20 hores.

La inscripció és personal i intransferible. Realitzada la inscripció no es retornarà cap import. En el cas d’error en la inscripció caldrà anar a la taula d’incidències ubicada a la fira del corredor per resoldre-ho.

L’edat mínima per participar és de 16 anys (amb autorització pares i/o tutors). Si s’incompleix aquest punt serà sota la responsabilitat de cadascú i l’organització queda exclosa de cap reclamació per incomplir aquest punt.

Article 4.- Lliurement de dorsal, xip i obsequi

La recollida de dorsals i/o xips es podrà fer a la Fira del Corredor:

 • Divendres, 13 de gener de 10:00h a 20:00 al Centre Comercial Ànec Blau de Castelldefels.
 • Dissabte, 14 de gener de 11:00h a 19:00h a l'Hotel Calipolis de Sitges.
 • Diumenge, 15 de gener de 07:00h. a 08:45h a l'Hotel Calipolis de Sitger per als corredors del Quart i de 07:00 h a 09:30 h al passeig de la Ribera de Sitges per als corredors de la Mitja.

Per recollir el dorsal i/o xip serà obligatori presentar el DNI o comprovant de la inscripció per comprovar la identitat i l’edat del corredor/a. En cas de no ser el titular de la inscripció haurà d’aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI de l’interessat per a recollir el dorsal. Una vegada lliurat el dorsal i el xip, l’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat.

Article 5.- Cronometratge

El sistema de cronometratge serà mitjançant ChampionChip Catalunya aprovat per l’organització. Per poder prendre part a la cursa i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el xip propi o bé amb el que proporciona l’organització.

Els que lloguin el xip blanc, serà obligatori retornar-lo a l'arribada al personal destinat per a aquest fi.
Els que tinguin xip groc propi hauran de fer constar el seu codi en el moment de formalitzar la inscripció. En el cas d’ometre aquesta dada, no serà responsabilitat de l’organització si no figuren en la classificació de la cursa.

És obligatori portar el dorsal ben visible al pit i el xip oficial aprovat per l'organització (ChampionChip) ben lligat a la sabatilla pel seu bon funcionament. Els atletes que corrin sense dorsal ni xip seran automàticament desqualificats.

Article 6.- Classificacions

Les classificacions oficials són competència de l’organització i del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme presents en la zona d’arribada.

Les classificacions es penjaran en el plafó ubicat en el passeig de la Ribera al costat de la Fira del Corredor per poder ser consultades pels interessats/es. També es publicaran al web de la cursa www.mitjasitges.cat, a partir de les 15 hores del dia de la cursa.

Es consideraran guanyadors els 3 primers/es corredors/es de la general en cada categoria (masculina i femenina) i de cada cursa (mitja i quart), segons el temps oficial (no temps real).

Es consideraran guanyadors els 3 primers/es corredors/es locals en categoria (masculina i femenina) i de cada cursa (mitja i quart), segons el temps oficial (no temps real).

Es considerà corredor/a local aquella persona que estigui empadronada a Sitges. Caldrà presentar el DNI per certificar-ho si el guanyador/a fa pòdium en qualsevol de les dues curses (mitja i quart).

El considera també corredor/a local aquella persona que formi part d’un club/entitat/associació esportiva amb seu social a Sitges.

Article 7.- Trofeus

La relació de trofeus que es lliuraran tant en la Mitja Marató com el Quart de Marató a la zona de pòdium, al finalitzar les dues curses seran els següents:

 • General femenina (1r, 2n i 3a)
 • General masculina (1r, 2n i 3a)
 • Locals femenina (1r, 2n i 3a)
 • Locals masculina (1r, 2n i 3a)

En la cursa de la mitja marató també es donaran trofeus en la modalitat de:

 • Cadira de rodes femenina (1r)
 • Cadira de rodes masculina (1r)
 • Discapacitat visual femenina (1r)
 • Discapacitat visual masculina (1r)
 • Discapacitat intel·lectual (medalla de participació)
Els trofeus que no s’hagin recollit 1 mes després de la cursa, no podran ser reclamats.

Article 8.- Reclamacions

Les reclamacions es faran per escrit (full de reclamació que facilitarà l’organització) entre les 12:00 i les 12:30 hores del dia de la cursa.

Transcorregut aquest temps, no s’acceptarà cap reclamació.

Les reclamacions seran ateses per l’organització i el Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

Article 9.- Drets d’imatge

"El sol fet d’inscriure’s a la Mitja Marató de Sitges, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst".

Article 10.- Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges (Pl. Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges).

Vostè accedeix, tret que ho comuniqui a la cessió de les seves dades a l’organitzador Zona Vip, a BBVA i a CorriendoVoy amb l’objecte de que li remetin informació sobre les seves activitats i/o productes. En relació al BBVA i Zona Vip, vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent a l’adreça de correu electrònic zonavipevents@zonavipevents.com. A Corriendo Voy al domicili a Plaza Santa Catalina, 3 - 28013 Madrid. També al CENTRE COMERCIAL  ànecblau  a la següent direcció: Avda. del Canal Olímpic 24, oficines de gerència o enviant un correu electrònic a: anecblau@anecblau.com.

Vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces abans esmentades.

 
 
Mitja i Quart de Marató de Sitges
Telèfon de contacte: 93 301 66 61
Mail:
zonavipevents@zonavipevents.com
Inici | Inscripcions | Recorregut | Informació | Reglament | Premis i Trofeus
Serveis | Consells bàsics | Política de privacitat | Desenvolupat per Cuac
 
seguro de Vida